πρόγραμμα


58 Σεμινάρια

Σεμινάριο:
Attendance:
Τοποθεσία:
Γλώσσα:

ΣεμινάριοAttendanceΗμερομηνίαΕκπαιδευτήςΤοποθεσίαΣυνολικό κόστος
Βασικό Επίπεδο Εκπαιδευτών 06/06/2023 - 09/06/2023 THInK Instructors TeamUS-Bigfork MT≈1870.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Προχωρημένο Επίπεδο Εκπαιδευτών 11/06/2023 - 13/06/2023 THInK Instructors TeamUS-Bigfork MT≈1690.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Βαθύ Σκάψιμο Διδασκαλικό 15/06/2023 - 16/06/2023 THInK Instructors TeamUS-Bigfork MT≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Growing your relationships 2: Instructors Seminar 17/06/2023 - 18/06/2023 THInK Instructors TeamUS-Bigfork MT≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
You and Your Inner Circle: Growing your Relationships 3 Instructor 20/06/2023 - 21/06/2023 THInK Instructors TeamUS-Bigfork MT≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
You and the Earth: Growing your Relationships 4 Instructor 22/06/2023 - 23/06/2023 THInK Instructors TeamUS-Bigfork MT≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
You and the Earth: Growing your Relationships 4 Instructor 22/06/2023 - 23/06/2023 THInK Instructors TeamMX-Guadalajara≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
You and the Earth: Growing your Relationships 4 Instructor 22/06/2023 - 23/06/2023 THInK Instructors TeamCH-St. Gallen≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
You and the Earth: Growing your Relationships 4 Instructor 22/06/2023 - 23/06/2023 THInK Instructors TeamRU-St. Petersburg≈1254.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
You and the Earth: Growing your Relationships 4 Instructor 22/06/2023 - 23/06/2023 THInK Instructors TeamTR-Istanbul≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
You and the Earth: Growing your Relationships 4 Instructor 22/06/2023 - 23/06/2023 THInK Instructors TeamAE-Dubai≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Παιδιά Ουράνιου Τόξου Εκπαιδευτών 26/06/2023 - 30/06/2023 THInK Instructors TeamUS-Bigfork MT≈2510.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Παιδιά Ουράνιου Τόξου Εκπαιδευτών 26/06/2023 - 30/06/2023 THInK Instructors TeamCH-St. Gallen≈2510.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Παιδιά Ουράνιου Τόξου Εκπαιδευτών 26/06/2023 - 30/06/2023 THInK Instructors TeamMX-Guadalajara≈2510.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Παιδιά Ουράνιου Τόξου Εκπαιδευτών 26/06/2023 - 30/06/2023 THInK Instructors TeamRU-St. Petersburg≈2538.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Παιδιά Ουράνιου Τόξου Εκπαιδευτών 26/06/2023 - 30/06/2023 THInK Instructors TeamTR-Istanbul≈2510.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Παιδιά Ουράνιου Τόξου Εκπαιδευτών 26/06/2023 - 30/06/2023 THInK Instructors TeamAE-Dubai≈2510.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Παιδιά Ουράνιου Τόξου Εκπαιδευτών 26/06/2023 - 30/06/2023 THInK Instructors TeamES-Valencia≈2510.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Υλοποίηση και Αφθονία Εκπαιδευτών 06/07/2023 - 07/07/2023 THInK Instructors TeamUS-Bigfork MT≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Διαισθητική Ανατομία Εκπαιδευτών 10/07/2023 - 28/07/2023 THInK Instructors TeamUS-Bigfork MT≈6580.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Διαισθητική Ανατομία Εκπαιδευτών 10/07/2023 - 28/07/2023 THInK Instructors TeamCH-St. Gallen≈6580.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Διαισθητική Ανατομία Εκπαιδευτών 10/07/2023 - 28/07/2023 THInK Instructors TeamMX-Guadalajara≈6580.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Διαισθητική Ανατομία Εκπαιδευτών 10/07/2023 - 28/07/2023 THInK Instructors TeamTR-Istanbul≈6580.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Διαισθητική Ανατομία Εκπαιδευτών 10/07/2023 - 28/07/2023 THInK Instructors TeamRU-St. Petersburg≈6610.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Διαισθητική Ανατομία Εκπαιδευτών 10/07/2023 - 28/07/2023 THInK Instructors TeamAE-Dubai≈6580.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Διαισθητική Ανατομία Εκπαιδευτών 10/07/2023 - 28/07/2023 THInK Instructors TeamES-Valencia≈6580.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Επίπεδα της Ύπαρξης Εκπαιδευτών 31/07/2023 - 04/08/2023 THInK Instructors TeamUS-Bigfork MT≈2810.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Επίπεδα της Ύπαρξης Εκπαιδευτών 31/07/2023 - 04/08/2023 THInK Instructors TeamCH-St. Gallen≈2810.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Επίπεδα της Ύπαρξης Εκπαιδευτών 31/07/2023 - 04/08/2023 THInK Instructors TeamMX-Guadalajara≈2810.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Επίπεδα της Ύπαρξης Εκπαιδευτών 31/07/2023 - 04/08/2023 THInK Instructors TeamRU-St. Petersburg≈2829.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Επίπεδα της Ύπαρξης Εκπαιδευτών 31/07/2023 - 04/08/2023 THInK Instructors TeamTR-Istanbul≈2810.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Επίπεδα της Ύπαρξης Εκπαιδευτών 31/07/2023 - 04/08/2023 THInK Instructors TeamAE-Dubai≈2810.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Βασικό Επίπεδο Εκπαιδευτών 15/08/2023 - 18/08/2023 THInK Instructors TeamRU-St. Petersburg≈1891.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Προχωρημένο Επίπεδο Εκπαιδευτών 20/08/2023 - 22/08/2023 THInK Instructors TeamRU-St. Petersburg≈1697.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Βαθύ Σκάψιμο Διδασκαλικό 24/08/2023 - 25/08/2023 THInK Instructors TeamRU-St. Petersburg≈1245.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Growing your relationships 2: Instructors Seminar 26/08/2023 - 27/08/2023 THInK Instructors TeamRU-St. Petersburg≈1245.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Planes of Existence 2 Practitioners 03/09/2023 - 11/09/2023Stibal ViannaCH-Altstätten SG≈3150.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Planes of Existence 2 Practitioners 03/09/2023 - 11/09/2023Stibal ViannaAE-Dubai≈3350.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Βασικό Επίπεδο 09/09/2023 - 12/09/2023 THInK Instructors TeamBR-Florianópolis≈1870.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
DNA 4 Practitioners 14/09/2023 - 17/09/2023Stibal ViannaCH-Altstätten SG≈2770.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
DNA 4 Practitioners 14/09/2023 - 17/09/2023Stibal ViannaAE-Dubai≈2830.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Προχωρημένο Επίπεδο 14/09/2023 - 16/09/2023 THInK Instructors TeamBR-Florianópolis≈1690.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Βαθύ Σκάψιμο 19/09/2023 - 20/09/2023 THInK Instructors TeamBR-Florianópolis≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Growing your relationships 2: Instructors Seminar 21/09/2023 - 22/09/2023 THInK Instructors TeamBR-Florianópolis≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Βασικό Επίπεδο Εκπαιδευτών 27/09/2023 - 30/09/2023 THInK Instructors TeamCH-Online - Switzerland≈1870.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Προχωρημένο Επίπεδο Εκπαιδευτών 03/10/2023 - 05/10/2023 THInK Instructors TeamCH-Online - Switzerland≈1690.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Βαθύ Σκάψιμο Διδασκαλικό 07/10/2023 - 08/10/2023 THInK Instructors TeamCH-Online - Switzerland≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Growing your relationships 2: Instructors Seminar 09/10/2023 - 10/10/2023 THInK Instructors TeamCH-Online - Switzerland≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
You and Your Inner Circle: Growing your Relationships 3 Instructor 13/10/2023 - 14/10/2023 THInK Instructors TeamCH-Online - Switzerland≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Υλοποίηση και Αφθονία Εκπαιδευτών 15/10/2023 - 16/10/2023 THInK Instructors TeamCH-Online - Switzerland≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Παγκόσμιες Σχέσεις Εκπαιδευτών 06/11/2023 - 10/11/2023 THInK Instructors TeamUS-Bigfork MT≈2410.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Ασθένειες και Διαταραχές Εκπαιδευτών 13/11/2023 - 17/11/2023 THInK Instructors TeamUS-Bigfork MT≈2610.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
DNA 3 Εκπαιδευτών 27/11/2023 - 30/11/2023 THInK Instructors TeamUS-Bigfork MT≈2610.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
ΡΥΘΜΟΣ για ένα Ιδανικό Βάρος Εκπαιδευτών 02/12/2023 THInK Instructors TeamUS-Online≈610.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Συντροφικές Αδελφές Ψυχές Εκπαιδευτών 03/12/2023 - 04/12/2023 THInK Instructors TeamUS-Online≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Σεμινάριο Ζώων Εκπαιδευτών 07/12/2023 THInK Instructors TeamUS-Online≈610.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Σεμινάριο Φυτών Εκπαιδευτών 08/12/2023 THInK Instructors TeamUS-Online≈610.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
You and Your Inner Circle: Growing your Relationships 3 Instructor 09/12/2023 - 10/12/2023 THInK Instructors TeamUS-Online≈1275.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίεςContact THInK®
406.206.3232
29048 Broken Leg Road
Bigfork, MT USA 59911
info@thetahealinginstructor.comImpressum / Privacy


x
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τη σελίδα και τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών. I agree