πρόγραμμα


ΣεμινάριοΗμερομηνία Εκπαιδευτής Τοποθεσία Γλώσσα
Σεπτέμβριος 2020
+ Βασικό Επίπεδο Εκπαιδευτών24.09.2020 έως 27.09.2020Stibal JoshuaJP-Kobe
+ Προχωρημένο Επίπεδο Εκπαιδευτών 29.09.2020 έως 01.10.2020Stibal JoshuaJP-Kobe
Οκτώβριος 2020
+ Βαθύ Σκάψιμο Διδασκαλικό02.10.2020 έως 03.10.2020Stibal JoshuaJP-Kobe
+ Growing your relationships 2: Instructors Seminar05.10.2020 έως 06.10.2020Stibal JoshuaJP-Kobe
+ You and Your Inner Circle: Growing your Relationships 3 Instructor08.10.2020 έως 09.10.2020Stibal JoshuaJP-Kobe
+ You and the Earth: Growing your Relationships 4 Instructor10.10.2020 έως 11.10.2020Stibal JoshuaJP-Kobe
+ Υλοποίηση και Αφθονία Εκπαιδευτών12.10.2020 έως 13.10.2020Stibal JoshuaJP-Kobe
+ Υλοποίηση και Αφθονία Εκπαιδευτών19.10.2020 έως 20.10.2020Stibal ViannaUS-Online Certification
+ Συντροφικές Αδελφές Ψυχές Εκπαιδευτών26.10.2020 έως 27.10.2020Stibal ViannaUS-Online Certification
+ ΡΥΘΜΟΣ για ένα Ιδανικό Βάρος Εκπαιδευτών28.10.2020Stibal ViannaUS-Online Certification
Νοέμβριος 2020
+ Παγκόσμιες Σχέσεις Εκπαιδευτών02.11.2020 έως 06.11.2020Stibal ViannaUS-Online Certification
+ Βασικό Επίπεδο Εκπαιδευτών05.11.2020 έως 08.11.2020Stibal JoshuaCH-
+ Προχωρημένο Επίπεδο Εκπαιδευτών 10.11.2020 έως 12.11.2020Stibal JoshuaCH-
+ Ημέρα ThetaHealing14.11.2020Stibal JoshuaCH-
+ Βαθύ Σκάψιμο Διδασκαλικό15.11.2020 έως 16.11.2020Stibal JoshuaCH-
+ Ασθένειες και Διαταραχές Εκπαιδευτών16.11.2020 έως 20.11.2020Stibal ViannaUS-Online Certification
+ Βασικό Επίπεδο Εκπαιδευτών16.11.2020 έως 19.11.2020Stibal ViannaGB-POSTPONED - London
+ Υλοποίηση και Αφθονία Εκπαιδευτών17.11.2020 έως 18.11.2020Stibal JoshuaTW-Taipei City 110
+ Growing your relationships 2: Instructors Seminar19.11.2020 έως 20.11.2020Stibal JoshuaTW-Taipei City 110
+ Προχωρημένο Επίπεδο Εκπαιδευτών 21.11.2020 έως 23.11.2020Opfar BrandyGB-POSTPONED - London
+ Βαθύ Σκάψιμο Διδασκαλικό25.11.2020 έως 26.11.2020Stibal ViannaGB-POSTPONED - London
+ Growing your relationships 2: Instructors Seminar27.11.2020 έως 28.11.2020Stibal ViannaGB-POSTPONED - London
+ Υλοποίηση και Αφθονία Εκπαιδευτών29.11.2020 έως 30.11.2020Opfar BrandyGB-POSTPONED - London
Δεκέμβριος 2020
+ Βασικό Επίπεδο Εκπαιδευτών07.12.2020 έως 10.12.2020Stibal JoshuaIL-POSTPONED - Tel Aviv
+ Προχωρημένο Επίπεδο Εκπαιδευτών 13.12.2020 έως 15.12.2020Stibal JoshuaIL-POSTPONED - Tel Aviv
+ Βαθύ Σκάψιμο Διδασκαλικό16.12.2020 έως 17.12.2020Stibal JoshuaIL-POSTPONED - Tel Aviv
Ιανουάριος 2021
+ Βασικό Επίπεδο Εκπαιδευτών16.01.2021 έως 19.01.2021Stibal ViannaMX-Puerto Vallarta
+ Προχωρημένο Επίπεδο Εκπαιδευτών 22.01.2021 έως 24.01.2021Stibal ViannaMX-Puerto Vallarta
+ Βαθύ Σκάψιμο Διδασκαλικό26.01.2021 έως 27.01.2021Stibal ViannaMX-Puerto Vallarta
+ Growing your relationships 2: Instructors Seminar28.01.2021 έως 29.01.2021Stibal ViannaMX-Puerto Vallarta
+ Growing your relationships 1: Instructors Seminar31.01.2021 έως 01.02.2021Stibal JoshuaMX-Puerto Vallarta
Φεβρουάριος 2021
+ You and Your Inner Circle: Growing your Relationships 3 Instructor02.02.2021 έως 03.02.2021Stibal JoshuaMX-Puerto Vallarta
+ Βασικό Επίπεδο Εκπαιδευτών15.02.2021 έως 18.02.2021Stibal ViannaTR-Istanbul
+ Προχωρημένο Επίπεδο Εκπαιδευτών 20.02.2021 έως 22.02.2021Stibal ViannaTR-Istanbul
+ Βαθύ Σκάψιμο Διδασκαλικό23.02.2021 έως 24.02.2021Opfar BrandyTR-Istanbul
+ Growing your relationships 2: Instructors Seminar26.02.2021 έως 27.02.2021Stibal ViannaTR-Istanbul
+ Υλοποίηση και Αφθονία Εκπαιδευτών28.02.2021 έως 01.03.2021Opfar BrandyTR-Istanbul
+ You and Your Inner Circle: Growing your Relationships 3 Instructor28.02.2021 έως 01.03.2021Stibal JoshuaTR-Istanbul
Μάρτιος 2021
+ Διαισθητική Ανατομία Εκπαιδευτών04.03.2021 έως 22.03.2021Stibal ViannaTR-Istanbul
+ Growing your relationships 1: Instructors Seminar05.03.2021 έως 06.03.2021Stibal JoshuaTR-Istanbul
+ You and the Earth: Growing your Relationships 4 Instructor07.03.2021 έως 08.03.2021Stibal JoshuaTR-Istanbul
Μάιος 2021
+ Βασικό Επίπεδο Εκπαιδευτών01.05.2021 έως 04.05.2021Stibal ViannaUS-Bigfork MT
+ Προχωρημένο Επίπεδο Εκπαιδευτών 06.05.2021 έως 08.05.2021Stibal ViannaUS-Bigfork MT
+ Βαθύ Σκάψιμο Διδασκαλικό10.05.2021 έως 11.05.2021Stibal ViannaUS-Bigfork MT
+ Growing your relationships 2: Instructors Seminar12.05.2021 έως 13.05.2021Stibal ViannaUS-Bigfork MT
+ Βασικό Επίπεδο Εκπαιδευτών13.05.2021 έως 16.05.2021Stibal JoshuaBR-Rio de Janeiro - RJ, 22041-001
+ Growing your relationships 1: Instructors Seminar16.05.2021 έως 17.05.2021Stibal ViannaUS-Bigfork MT
+ Προχωρημένο Επίπεδο Εκπαιδευτών 18.05.2021 έως 20.05.2021Stibal JoshuaBR-Rio de Janeiro - RJ, 22041-001
+ You and Your Inner Circle: Growing your Relationships 3 Instructor19.05.2021 έως 20.05.2021Stibal ViannaUS-Bigfork MT
+ You and the Earth: Growing your Relationships 4 Instructor21.05.2021 έως 22.05.2021Stibal ViannaUS-Bigfork MT
+ Βαθύ Σκάψιμο Διδασκαλικό22.05.2021 έως 23.05.2021Stibal JoshuaBR-Rio de Janeiro - RJ, 22041-001
+ Διαισθητική Ανατομία Εκπαιδευτών24.05.2021 έως 11.06.2021Stibal ViannaUS-Bigfork MT
+ Συντροφικές Αδελφές Ψυχές Εκπαιδευτών24.05.2021 έως 25.05.2021Stibal JoshuaBR-Rio de Janeiro - RJ, 22041-001
+ Growing your relationships 2: Instructors Seminar27.05.2021 έως 28.05.2021Stibal JoshuaBR-Rio de Janeiro - RJ, 22041-001
Ιούλιος 2021
+ Επίπεδα της Ύπαρξης Εκπαιδευτών05.07.2021 έως 09.07.2021Stibal ViannaUS-Bigfork MT
+ DNA 3 Εκπαιδευτών12.07.2021 έως 16.07.2021Stibal ViannaUS-Bigfork MT
+ 19.07.2021 έως 28.07.2021Stibal ViannaUS-Bigfork MT
Αύγουστος 2021
+ Βασικό Επίπεδο Εκπαιδευτών23.08.2021 έως 26.08.2021Stibal ViannaRU-Moscow
+ Προχωρημένο Επίπεδο Εκπαιδευτών 28.08.2021 έως 30.08.2021Stibal ViannaRU-Moscow
Σεπτέμβριος 2021
+ Βαθύ Σκάψιμο Διδασκαλικό01.09.2021 έως 02.09.2021Stibal ViannaRU-Moscow
+ Growing your relationships 2: Instructors Seminar04.09.2021 έως 05.09.2021Stibal ViannaRU-Moscow
+ Growing your relationships 1: Instructors Seminar06.09.2021 έως 07.09.2021Stibal ViannaRU-Moscow
+ You and Your Inner Circle: Growing your Relationships 3 Instructor10.09.2021 έως 11.09.2021Stibal ViannaRU-Moscow
+ You and the Earth: Growing your Relationships 4 Instructor12.09.2021 έως 13.09.2021Stibal ViannaRU-Moscow
Οκτώβριος 2021
+ Βασικό Επίπεδο Εκπαιδευτών18.10.2021 έως 21.10.2021Stibal ViannaCH-St. Gallen
+ Προχωρημένο Επίπεδο Εκπαιδευτών 23.10.2021 έως 25.10.2021Stibal ViannaCH-St. Gallen
+ Βαθύ Σκάψιμο Διδασκαλικό28.10.2021 έως 29.10.2021Stibal ViannaCH-St. Gallen
Νοέμβριος 2021
+ Growing your relationships 2: Instructors Seminar01.11.2021 έως 02.11.2021Stibal ViannaCH-St. Gallen
+ Growing your relationships 1: Instructors Seminar01.11.2021 έως 02.11.2021Stibal JoshuaCH-St. Gallen
+ You and the Earth: Growing your Relationships 4 Instructor03.11.2021 έως 04.11.2021Stibal ViannaCH-St. Gallen
+ You and Your Inner Circle: Growing your Relationships 3 Instructor03.11.2021 έως 04.11.2021Stibal JoshuaCH-St. Gallen
+ Παιδιά Ουράνιου Τόξου Εκπαιδευτών06.11.2021 έως 10.11.2021Stibal JoshuaCH-St. Gallen
+ Επίπεδα της Ύπαρξης Εκπαιδευτών06.11.2021 έως 10.11.2021Stibal ViannaCH-St. Gallen
+ DNA 3 Εκπαιδευτών14.11.2021 έως 18.11.2021Stibal ViannaCH-St. Gallen
+ 20.11.2021 έως 29.11.2021Stibal ViannaCH-Contact THInK®
406.206.3232
29048 Broken Leg Road
Bigfork, MT USA 59911
info@thetahealinginstituteofknowledge.comImpressum


x
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τη σελίδα και τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών. I Agree