πρόγραμμα


66 Σεμινάρια

Σεμινάριο:
Attendance:
Τοποθεσία:
Γλώσσα:

ΣεμινάριοAttendanceΗμερομηνίαΕκπαιδευτήςΤοποθεσίαΣυνολικό κόστος
Σεμινάριο Ζώων Εκπαιδευτών online 7 Δεκ 2023 THInK Instructors TeamUS-Online≈610.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Σεμινάριο Φυτών Εκπαιδευτών online 8 Δεκ 2023 THInK Instructors TeamUS-Online≈610.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Love of Self Practitioners online 9 - 10 Δεκ 2023Stibal ViannaUS-Online≈610.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Βασικό Επίπεδο Εκπαιδευτών in person online 2 - 5 Ιαν 2024 THInK Instructors TeamTW-Taipei City≈1870.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Προχωρημένο Επίπεδο Εκπαιδευτών in person online 8 - 10 Ιαν 2024 THInK Instructors TeamTW-Taipei City≈1690.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Βαθύ Σκάψιμο Διδασκαλικό in person online 12 - 13 Ιαν 2024 THInK Instructors TeamTW-Taipei City≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
You and The Creator Instructor in person online 15 - 16 Ιαν 2024 THInK Instructors TeamTW-Taipei City≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
You and the Earth: Growing your Relationships 4 Instructor in person 18 - 19 Ιαν 2024 THInK Instructors TeamTW-Taipei City≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Υλοποίηση και Αφθονία Εκπαιδευτών online 25 - 26 Ιαν 2024 THInK Instructors TeamUS-Online US Time Zone≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Συντροφικές Αδελφές Ψυχές Εκπαιδευτών online 29 - 30 Ιαν 2024 THInK Instructors TeamUS-Online US Time Zone≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Growing your relationships 1: Instructors Seminar online 31 Ιαν - 1 Φεβ 2024 THInK Instructors TeamUS-Online US Time Zone≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
You and Your Inner Circle: Growing your Relationships 3 Instructor online 5 - 6 Φεβ 2024 THInK Instructors TeamUS-Online US Time Zone≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Love of Self Practitioners online 7 - 8 Φεβ 2024Stibal ViannaUS-Online US Time Zone≈610.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
in person 21 - 29 Φεβ 2024 THInK Instructors TeamUS-Kauai, Hawaii≈4750.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
DNA 4 Practitioners in person 4 - 7 Μαρ 2024 THInK Instructors TeamUS-Kauai, Hawaii≈2770.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
in person 11 - 14 Μαρ 2024 THInK Instructors TeamUS-Kauai, Hawaii≈2770.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Βασικό Επίπεδο Εκπαιδευτών online 26 - 29 Μαρ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈1870.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Προχωρημένο Επίπεδο Εκπαιδευτών online 1 - 3 Απρ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈1690.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Βαθύ Σκάψιμο Διδασκαλικό online 4 - 5 Απρ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
You and The Creator Instructor online 8 - 9 Απρ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Υλοποίηση και Αφθονία Εκπαιδευτών online 10 - 11 Απρ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Love of Self Practitioners online 12 - 13 Απρ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈610.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Growing your relationships 1: Instructors Seminar online 16 - 17 Απρ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
You and Your Inner Circle: Growing your Relationships 3 Instructor online 18 - 19 Απρ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Παγκόσμιες Σχέσεις Εκπαιδευτών online 22 - 26 Απρ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈2410.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Διαισθητική Ανατομία Εκπαιδευτών 10 days Online, 5 days in Person29 Απρ - 17 Μαΐ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈6580.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Παιδιά Ουράνιου Τόξου Εκπαιδευτών in person 20 - 23 Μαΐ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈2510.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Ασθένειες και Διαταραχές Εκπαιδευτών online 27 - 31 Μαΐ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈2610.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Βασικό Επίπεδο Εκπαιδευτών online 28 - 31 Μαΐ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈1870.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
DNA 3 Εκπαιδευτών online 3 - 6 Ιουν 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈2610.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Προχωρημένο Επίπεδο Εκπαιδευτών online 3 - 5 Ιουν 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈1690.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Βαθύ Σκάψιμο Διδασκαλικό online 7 - 8 Ιουν 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Επίπεδα της Ύπαρξης Εκπαιδευτών in person 10 - 14 Ιουν 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈2810.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
You and The Creator Instructor online 11 - 12 Ιουν 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
You and the Earth: Growing your Relationships 4 Instructor in person 17 - 18 Ιουν 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
in person 20 - 28 Ιουν 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈4750.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
in person 8 - 11 Ιουλ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈4120.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
in person 15 - 18 Ιουλ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈2770.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
DNA 4 Part 3 Practitioners in person 22 - 25 Ιουλ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈2770.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Βασικό Επίπεδο Εκπαιδευτών online 6 - 9 Αυγ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈1870.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Προχωρημένο Επίπεδο Εκπαιδευτών online 12 - 14 Αυγ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈1690.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Βαθύ Σκάψιμο Διδασκαλικό online 15 - 16 Αυγ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
You and The Creator Instructor online 19 - 20 Αυγ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Υλοποίηση και Αφθονία Εκπαιδευτών online 21 - 22 Αυγ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
ΡΥΘΜΟΣ για ένα Ιδανικό Βάρος Εκπαιδευτών online 23 Αυγ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈610.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Love of Self Instructors online 28 - 29 Αυγ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Συντροφικές Αδελφές Ψυχές Εκπαιδευτών online 30 - 31 Αυγ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Growing your relationships 1: Instructors Seminar online 2 - 3 Σεπ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
You and Your Inner Circle: Growing your Relationships 3 Instructor online 4 - 5 Σεπ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Σεμινάριο Φυτών Εκπαιδευτών online 6 Σεπ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈610.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Παγκόσμιες Σχέσεις Εκπαιδευτών online 9 - 13 Σεπ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈2410.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Διαισθητική Ανατομία Εκπαιδευτών 10 days Online, 5 days in Person16 Σεπ - 4 Οκτ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈6580.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Παιδιά Ουράνιου Τόξου Εκπαιδευτών in person 7 - 10 Οκτ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈2510.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Ασθένειες και Διαταραχές Εκπαιδευτών online 14 - 18 Οκτ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈2610.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
DNA 3 Εκπαιδευτών online 21 - 24 Οκτ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈2610.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Σεμινάριο Ζώων Εκπαιδευτών online 25 Οκτ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈610.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Επίπεδα της Ύπαρξης Εκπαιδευτών in person 28 Οκτ - 1 Νοε 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈2810.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
You and the Earth: Growing your Relationships 4 Instructor in person 4 - 5 Νοε 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
in person 7 - 15 Νοε 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈4750.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Βασικό Επίπεδο Εκπαιδευτών online 12 - 15 Νοε 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈1870.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
in person 18 - 21 Νοε 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈4120.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Προχωρημένο Επίπεδο Εκπαιδευτών online 18 - 21 Νοε 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈1690.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
Βαθύ Σκάψιμο Διδασκαλικό online 22 - 23 Νοε 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
You and The Creator Instructor online 25 - 26 Νοε 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈1240.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
in person 1 - 4 Δεκ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈2770.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίες
DNA 4 Part 3 Practitioners in person 7 - 10 Δεκ 2024 THInK Instructors TeamSeveral Locations*≈2770.00 USDΠεραιτέρω πληροφορίεςContact THInK®
406.206.3232
29048 Broken Leg Road
Bigfork, MT USA 59911
info@thetahealinginstructor.comImpressum / Privacy


x
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τη σελίδα και τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών. I agree